Robbo edytor

Tutaj będzie opis jak używać edytora online... Ktoś chętny do opisania? Cool