Robbo - Achernar

author: arneb

robbo - Achernar

Stopień trudności: normalny

 


Oceny użytkowników: 0 (0 ocen)

 
 


Twoja ocena: 0

Opis planszy

Achernar - najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Erydana (jasność 0,45 mag). Jej obrót wokół własnej osi jest tak duży, że jest spłaszczona, co symbolizują zielone kratki. Kolorystyka planszy czarna ze względu na rzekę Erydan i jej znaczenie w mitologii. Układ korytarza ma przypominać zarys gwiazdozbioru. /Achernar - the brightest star in Eridanus constelation (brightness 0,45). Extreme rotation speed has flattened Achernar (symbolized by green elements). Colour of the platform is black because of the river Eridanus, and its significance in the mythology. Layout of the corridor is to remind outline of the constellation./


Please wait

odswież komentarze