Robbo - Sun

author: arneb

robbo - Sun

Stopień trudności: trudny

 


Oceny użytkowników: 0 (0 ocen)

 
 


Twoja ocena: 0

Opis planszy

Sun (Słońce) - najjaśniejsza gwiazda na sklepieniu niebieskim (jasność -26,8 mag; Uwaga - nie wolno patrzeć nieuzbrojonym okiem bezpośrednio na Słońce! Grozi to utratą wroku!), centrum naszego Układu Słonecznego. Bez Słońca nie byłoby życia na Ziemi. /Sun - the brightest star of celestial sphere (brightness -26,8; Attention - do not look directly at the Sun! Unfiltered sunlight will damage your eyes!), the center of Solar System. Without the Sun life on Earth would be impossible./


Please wait

odswież komentarze