Robbo - Algenib

author: arneb

robbo - Algenib

Difficulty: normal

 


Users score: 0 (0 scores)

 
 


Your rate: 0

Level description

Algenib (Mirfak) - najjaśniejsza gwiazda gwiazdozbioru Perseusza (janość 1,80 mag). Inna nazwa - Mirfak - pochodzi z języka arbskiego i oznacza "łokieć". /Algenib (Mirfak) - the brightest star in the Perseus constellation (brightness 1,80). The name Mirfak comes from Arabic and means "elbow"./


Please wait

refresh comments