Robbo - Phact

author: arneb

robbo - Phact

Difficulty: easy

 


Users score: 1 (1 scores)

 
 


Your rate: 0

Level description

Phact - najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Gołębia (jasność 2,64 mag). Standardowa gwiazda - standardowa plansza. /Phact - the brightest star of Columba constellation (brightness 2,64). Usual star - usual level./


Please wait

refresh comments