Robbo - Altair

author: arneb

robbo - Altair

Difficulty: normal

 


Users score: 0 (0 scores)

 
 


Your rate: 0

Level description

Altair - najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła (jasność 0,77 mag). Na planszy zaznaczona wielokierunkowym działkiem. Razem z gwiazdą Deneb (statek Robbo) i Wegą (nagormadzenie śrubek) tworzy na nocnym niebie tzw. "trójkąt letni" - ważny w orientacji na nocnym niebie asteryzm. /Altair - the brightes star in Aquila constellation (brightness 0,77). On the platform it is marked by a multidirectional gun. Together with Deneb (Robbo's spaceship) and Vega (screws) creates on night sky Summer Triangle - important in orientation in night sky asterism./


Please wait

refresh comments