Robbo - Alpha Centauri

author: arneb

Level here

robbo - Alpha Centauri

Difficulty: normal

 


Users score: 0 (0 scores)

 
 


Your rate: 0

Level description

Alpha Centauri - najjaśniejsza gwiazda gwiazdozbioru Centaura (jasność -0,27 mag). Jest to trzecia pod względem jasności gwiazda na nocnym niebie. Jest to ponadto układ wielokrotny - gwiazdy układu są gwiazdami położonymi najbliżej Ziemi (nie licząc Słońca). /Alpha Centauri - the brightest star in the Centaurus constellation (brightess -0,27). It's the third brightest star in the night sky. It's the star system. The stars of this system are the closest stars to the Solar System (other than the Sun)./


Please wait

refresh comments