Robbo - Cor Caroli

author: arneb

Level here

robbo - Cor Caroli

Difficulty: normal

 


Users score: 9 (1 scores)

 
 


Your rate: 0

Level description

Cor Caroli - najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Psów Gończych (jasność 2,89 mag). Nazwa gwiazdy z języka łaciskiego to "Serce Karola". /Cor Caroli - the brightest star in the Canes Venatici constellation (brightness 2,89). The name of star means "Charlses's Heart".


Please wait

refresh comments