Robbo - Sun

author: arneb

Level here

robbo - Sun

Difficulty: hard

 


Users score: 0 (0 scores)

 
 


Your rate: 0

Level description

Sun (Słońce) - najjaśniejsza gwiazda na sklepieniu niebieskim (jasność -26,8 mag; Uwaga - nie wolno patrzeć nieuzbrojonym okiem bezpośrednio na Słońce! Grozi to utratą wroku!), centrum naszego Układu Słonecznego. Bez Słońca nie byłoby życia na Ziemi. /Sun - the brightest star of celestial sphere (brightness -26,8; Attention - do not look directly at the Sun! Unfiltered sunlight will damage your eyes!), the center of Solar System. Without the Sun life on Earth would be impossible./


Please wait

refresh comments